Wykres miesięczny

Nawigacja:  Moduł TachoScan > Menu główne > TachoScan >

Wykres miesięczny

Poprzednia stronaPowrót do strony startowejNastępna strona
Pokaż/ukryj rozwijany tekst

Na wykresie miesięcznym wyświetlane jest 5 kolejnych tygodni co umożliwia łatwiejszą i szybszą analizy odpoczynków tygodniowych i jazdy dwu/jedno tygodniowej.

kliknij aby rozwinąć / zwinąćJak wyświetlić wykres

Wykres miesięczny można wywołać korzystając z następujących sposobów:

z menu głównego TachoScan wybrać Wykres miesięczny;
w wyniku naciśnięcia przycisku znajdującego się w oknach podglądu/edycji dni z "karty kierowcy/wykresówki" oraz w oknach wywołania raportów: "Kontrola tygodniowa czasu pracy kierowcy " i "Naruszenia kierowcy wg ITD";
w wyniku naciśnięcia przycisku w oknie "wykresu tygodniowego".

Aby wywołać wykres należy podać:

nazwisko kierowcy (wybierane z rozwijanej listy);
"okres" czasu, który ma objąć;
kliknąć ;

 

- umożliwiają powiększanie, pomniejszanie wszystkich wykresów dziennych lub powrót do rozmiaru domyślnego.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćGłówne cechy wykresu miesięcznego
1.Widok tygodnia znajduje się w jednym wierszu.
2.Widok całego wykresu obejmuje 5 tygodni (zawsze widzimy cały okres 28 dni).
3.dostępna jest opcja, która pokazuje tylko odpoczynki:
można określać jak długie odpoczynki pokazać na wykresie (domyślnie pokazują się odpoczynki co najmniej 7 godzinne);
4.Wyświetlanie okresów 24/30 godzinnych.
5.Wyświetlanie 6-dniowego okresu do odebrania odpoczynku tygodniowego.
6.Odpoczynki dobowe/tygodniowe są inaczej rysowane niż na wykresie tygodniowym (patrz legenda).
7.Opcje/mechanizmy zaczerpnięte z "wykresu tygodniowego":
możliwość zaznaczania dowolnego obszaru (przyciąganie zaznaczenia do krawędzi zdarzeń);
wyświetlanie danych zdarzenia podświetlonego za pomocą myszy;
wizualizacja naruszeń;

Dwukrotne kliknięcie LPM na wykresie spowoduje otwarcie "wykresu tygodniowego".

 

 

 

Włącz obsługę delegacji na wykresie

 

Grupa opcji umożliwiająca wygenerowanie delegacji z poziomu wykresu.

Temat opisany w topiku: "Generowanie delegacji w oknie wykresu tygodniowego i miesięcznego".

 

 

 

Wydruk wykresu

Istnieje możliwość wydrukowania wykresu. Po kliknięciu LPM na przycisku: zostanie wyświetlone rozwijane menu, na którym dostępne są następujące opcje:

 

Wyświetla podgląd wydruku aktualnie widocznego miesiąc.

 

Wyświetla podgląd wydruku aktualnie zaznaczonego okresu (patrz temat: "Wykres tygodniowy -> W zaznaczonym obszarze").

 

Wyświetla podgląd wydruku tygodni wchodzących do zakresu kontroli.

 

Pokaż legendę na wydruku - jeśli ta opcja jest zaznaczona to na ostatniej stronie raportu wyświetlona jest legenda;
Pokaż listę aktywności na wydruku - po zaznaczeniu tej opcji pod wykresem miesięcznym tuż przed legendą zostanie wyświetlona lista aktywności dni wchodzących w skład wykresu;
Kolor - wydruk kolorowy lub w odcieniach szarości.