Wykres tygodniowy

Nawigacja:  Moduł TachoScan > Menu główne > TachoScan >

Wykres tygodniowy

Poprzednia stronaPowrót do strony startowejNastępna strona
Pokaż/ukryj rozwijany tekst

 Jest jest to graficzny wykres czynności kierowcy w skali jednego tygodnia.

kliknij aby rozwinąć / zwinąćJak wyświetlić wykres

Wykres tygodniowy można wywołać korzystając z następujących sposobów:

z menu głównego TachoScan wybrać Wykres tygodniowy;
klikając na przycisk znajdujący się w oknach podglądu/edycji dni z "karty kierowcy/wykresówki" oraz w oknach wywołania raportów: "Kontrola tygodniowa czasu pracy kierowcy " i "Naruszenia kierowcy wg ITD";
kliknąć dwukrotnie LPM na dowolnym zdarzeniu na "wykresie miesięcznym".

Oznaczenie czynności kierowcy jest takie samo jak na wykresie dziennym z karty kierowcy (patrz: "Wizualizacja dzienna").

 Aby wyświetlić dane należy podać:

nazwisko kierowcy (wybierane z rozwijanej listy);

lub

samochód;
jeśli w pobranym odczycie program znajdzie czynności zapisane na pierwszy i drugim slocie zostaną wyświetlone opcje wyboru: Slot 1 oraz Slot 2;

Dla samochodów wyświetlane są tylko zdarzenia - program nie przeprowadza żadnej analizy naruszeń.

 

"okres" czasu, który ma objąć;
kliknąć ;

 

- umożliwiają powiększanie, pomniejszanie wszystkich wykresów dziennych lub powrót do rozmiaru domyślnego.

 

Zakładka "Podsumowanie"

 

Pole zawiera podsumowanie poszczególnych czynności widocznych na wykresie:

- jazda;

- praca;

- dyspozycyjność;

- postój;

- czynności: karta wyjęta.

 

W tym polu pokazywana jest informacja na temat wskazywanego za pomocą myszki zdarzenia (rys. poniżej).

Dla odpoczynków, w których występuje rekompensata w ramce pojawi się dodatkowo data i czas rekompensowanego odpoczynku.

 

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Wskazane myszką zdarzenie.

 

W polu wyświetlane jest podsumowanie poszczególnych czynności znajdujących się w zaznaczonym obszarze.

Aby zaznaczyć obszar należy kliknąć na wykresie czynności zaznaczając dwie linie (poz.1 i 2 - rys. poniżej) oznaczające początek i koniec.

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Zaznaczanie obszaru.

Linie można przesuwać trzymając wciśnięty LPM, gdy kursor jest nad linią (poz.1 - rys. poniżej). Ponowne kliknięcie w obszarze wykresu spowoduje przesuniecie drugiej linii w nowe, wskazane myszą, miejsce.

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Przesuwanie zaznaczenia.

Jeśli zaznaczany obszar jest większy niż wyświetlany wykres na ekranie lub podczas zaznaczania występują inne problemy można skorzystać podczas zaznaczania obszaru z rozwijanego menu.

Ustawienie początku obszaru - kliknij PPM w wybranym miejscu i z rozwijanego menu wybierz: Ustaw początek.

Ustawienia końca obszaru - kliknij PPM w wybranym miejscu i z rozwijanego menu wybierz: Ustaw koniec.

Poniżej wykresu znajduję się opcja: przyciągaj zaznaczenie do krawędzi zdarzeń - umożliwia ona w przypadku przesunięcia kreski w pobliże początku lub końca zdarzenia na automatyczne ustawienie jej odpowiednio na początku lub końcu tego zdarzenia (poz.2 - rys. powyżej).

 

 

Na podstawie zaznaczonego obszaru możliwe jest utworzenie delegacji:

1.Zaznacz obszar.
2.Z rozwijanego menu wybierz: Utwórz delegację.
3.Program otworzy "okno dodawania delegacji".

 

 

 

 

Zakładka "Dni"

 

W zakładce Dni przedstawione są sumy czterech podstawowych zdarzeń (jazda, praca, dyspozycyjność, postój) na każdy dzień osobno.

 

 

Wizualizacja naruszeń (tylko dla kierowcy)

Na wykresie oprócz wizualizacji liniowej zdarzeń przedstawione są również miejsca, w których miały miejsce naruszenia związane z przekroczeniem czasu jazdy lub skróceniem czasu odpoczynku.

Na wykresie tygodniowym wyświetlane są tylko zatwierdzone naruszenia.

Pełen opis oznaczeń dostępny jest pod przyciskiem: .

 

 

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Miejsce wyświetlania naruszeń wykrytych przez program.

 

 

 

 

Podgląd/edycja dni z karty kierowcy/wykresówki

Z poziomu wykresu tygodniowego możliwe jest otwarcie okna poglądu/edycji: "dnia z karty kierowcy"/"wykresówki" (dla kierowcy) lub otwarcie okna podglądu: "dnia z tachografu cyfrowego" (dla samochodu) - z rozwijanego menu wykresu tygodniowego należy wybrać polecenie: Edytuj dzień.
Program otworzy okno podglądu wybranego dnia w nowej zakładce.

 

Bezpośrednio na wykresie tygodniowym możliwa jest częściowa edycji czynności - w rozwijanym menu dostępne są polecenia wstawiania, zamiany i usuwania zdarzeń (rys. poniżej). Lista poleceń jest aktywna jeśli opcja: Edycja zablokowana znajdująca się poniżej wykresu jest odznaczona.

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Rozwijane menu.

W częściowej edycji nie ma możliwości przesuwania granic poszczególnych zdarzeń.
Jeśli dokonano zmiany na wykresie tygodniowym należy kliknąć LPM na przycisk: w celu ponownej analizy naruszeń.

 

 

 

 

 

Włącz obsługę delegacji na wykresie

 

Grupa opcji umożliwiająca wygenerowanie delegacji z poziomu wykresu.

Temat opisany w topiku: "Generowanie delegacji w oknie wykresu tygodniowego i miesięcznego".

 

 

 

Pozostałe przyciski i oznaczenia

 

- "Dostępny czas pracy kierowcy".

- "Wykres miesięczny".

- opis oznaczeń na wykresie.

1.Specjalne znaki widoczne na wykresie tygodniowym (takie same znaki są również widoczne na wykresie dziennym z karty kierowcy):
kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Znaki widoczne na wykresie tygodniowym kierowcy.

Zdarzenia: początek/koniec, (włożenie/wyjęcie karty, wpis manualny) są zapisywane na karcie kierowcy jako ten sam typ zdarzenia. W związku z tym może dojść do sytuacji, że na wykresie będzie widoczne kilka pod rząd włożeń i wyjęć karty ze zmianą lokalizacji.

Dokładny zapis powyższych zdarzeń realizowany jest przez sam tachograf. A w programie przedstawiony jest na wykresie czynności z tachografu (patrz: "Dane z tachografów cyfrowych" - opis: "Okno podglądu danych z tachografu cyfrowego -> Czynności o określonej dacie, Czynności, zdarzenia i awarie w tabeli lub Włożenia i wyjęcia karty").

 

 

 

 

 

Wydruk wykresu

Istnieje możliwość wydrukowania wykresu. Po kliknięciu LPM na przycisku: zostanie wyświetlone rozwijane menu, na którym dostępne są następujące opcje:

 

Wyświetla podgląd wydruku aktualnie widocznego tygodnia.

 

Wyświetla podgląd wydruku aktualnie zaznaczonych tygodni (patrz temat powyżej: "Wybrane zdarzenie").

 

Wyświetla podgląd wydruku tygodni wchodzących do zakresu kontroli.

 

Pokaż legendę na wydruku - jeśli ta opcja jest zaznaczona to na ostatniej stronie raportu wyświetlona jest legenda;
Pokaż listę aktywności na wydruku - po zaznaczeniu tej opcji pod wykresem tygodniowym tuż przed legendą zostanie wyświetlona lista aktywności dni wchodzących w skład wykresu;
Kolor - wydruk kolorowy lub w odcieniach szarości.