Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy o czasie pracy kierowcy: "Czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w  przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 i 3-5." jest to inny dzień wolny zamiast soboty ustawiany w oknie edycji "kierowcy" oraz/lub "firmy".