Okno edycji firmy dla modułu Rozliczenia poszerza się w zakładce Księgowość i Rozliczenia o dodatkowe ustawienia:

W zależności od zainstalowanych modułów oraz uprawnień użytkownika okno może poszerzyć się o dodatkowe pola/zakładki - opis znajduje się w pomocy dla odpowiedniego modułu.

Pola obramowane na niebiesko są to pola obowiązkowe do wypełnienia.

 

Okresy rozliczeniowe

 

Aby móc zarządzać okresami rozliczeniowymi najpierw należy określić:

 

Aby dodać lub usunąć okresy rozliczeniowe należy posługiwać się "paskiem narzędziowym list".

 

 

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćKomentarz w stopce raportu

Opcje

 

 

 

 


Zobacz również:

[001] Firmy (Moduł Główny)