[201] Ewidencja czasu pracy

Otwiera okno ewidencji czasu pracy umożliwiające automatyczne wyliczenie godzin pracy pracownika na podstawie danych pobranych z kart kierowców i wykresówek lub danych wprowadzonych ręcznie. W oknie znajdują się mechanizmy wprowadzania wszelkiego rodzaju absencji, automatycznego lub ręcznego wstawiania dni wolnych za nadgodziny, dyżury, za pracę w dodatkowe dni wolne, niedziele i święta oraz wiele innych.

Ewidencję miesięczną można otworzyć na dwa sposoby:

kliknąć na ikonę: umieszczoną w zakładce Dane podstawowe w pasku narzędziowym;

z menu głównego Rozliczenia wybrać: [201] Ewidencja miesięczna.

Aby otworzyć okno ewidencji miesięcznej dla danego pracownika, należy:

wybrać odpowiedni rok;

wybrać odpowiedni miesiąc;

wybrać odpowiedniego pracownika z listy można tego dokonać na dwa sposoby:

klikając na przycisk wybrać odpowiedniego pracownika z wyświetlonej listy;

klikając w polu pracownika wpisać pierwsze litery nazwiska pracownika, aż do pokazania się odpowiedniego nazwiska i imienia.

Po zaznaczeniu opcji bez zapisanych pokażą się tylko pracownicy, którzy w danym roku i miesiącu mają NIE ZAPISANĄ ewidencję czasu pracy - przydatna opcja podczas tworzenia nowej ewidencji.

Jeśli na liście nie widać żądanego pracownika należy się upewnić:

1. Czy został wcześniej wprowadzony do bazy danych ten pracownik.
2. Czy firma, w której zatrudniono pracownika jest ustawiona jako aktywna (patrz: "Ustawienia -> Główne").
3. Czy jest prawidłowo wybrany żądany miesiąc i rok.
4. Czy jest prawidłowo zaznaczona opcja: bez zapisanych (patrz powyżej).
5. Czy wprowadzony okres zatrudnienia jest prawidłowy (patrz: "kierowca -> Umowy").
6. Czy został prawidłowo utworzony (odpowiedni rok) i zapisany "[202] Harmonogram roczny" dla tego pracownika.

 

Po wybraniu żądanego pracownika pokażą się w oknie ewidencji czasu pracy informacje na temat jego godzin pracy.

Szczegółowy opis okna ewidencji czasu pracy znajduje się w rozdziale: "Okno ewidencji czasu pracy".