Przedstawia listę zapisanych harmonogramów rocznych.

Podczas wyliczenia "ewidencji czasu pracy" (menu: "Rozliczenia" -> "[201] Ewidencja czasu pracy") program automatycznie utworzy harmonogram roczny pracownikowi, który go nie posiada.

Każdy z pracowników na każdy rok może mieć tylko jeden harmonogram roczny.

 

Listę można otworzyć na dwa sposoby:

kliknąć na ikonę: umieszczoną w zakładce Dane podstawowe w pasku narzędziowym;

z menu głównego Rozliczenia wybrać: [202] Harmonogram roczny.

Za pomocą "paska narzędziowego list" można dodać, edytować lub usunąć harmonogram roczny.

Jeśli podczas dodawania nowego harmonogramu wybierzesz pracownika, który ma już stworzony harmonogram program otworzy go do edycji (więcej w temacie: "Okno harmonogramu rocznego").

 

 

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćDodatkowe elementy listy