[205] Rejestr nieobecności

Rejestr nieobecności umożliwia dodanie dowolnemu pracownikowi absencji bez konieczności otwierania okna ewidencji czasu pracy.

Funkcja ta pozwala na dodanie całodniowych nieobecności. Jeśli zachodzi potrzeba dodania nieobecności krótszej niż doba można tego dokonać z poziomu okna edycji zdarzeń ewidencji czasu pracy (patrz: "Edycja zdarzeń").

 

Aby otworzyć rejestr nieobecności należy z menu głównego Rozliczenia wybrać opcję Rejestr nieobecności.

Aby dodać, zmienić lub usunąć absencję należy posługiwać się "paskiem narzędziowym list".

Wszystkie dodane w tym rejestrze nieobecności zostaną automatycznie naniesione w oknie ewidencji czasu pracy danego pracownika.

 

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćDodatkowe elementy listy
kliknij aby rozwinąć / zwinąćOkno dodawania/edycji nieobecności

 


Zobacz również:

Edycja zdarzeń (dodawanie nieobecności krótszej niż jedna doba)

Użytkownicy (uprawnienia do rejestru nieobecności)