Otwiera listę umów/aneksów o pracę. Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć umowę lub aneks z listy umów o pracę.

Aneks można dodać tylko do, zaznaczonej na liście, umowy o pracę.

 

 

Okno dodawania/edycji umowy/aneksu o pracę składa się z następujących zakładek:

Dane podstawowe

Inne kraje

Stawki porównawcze i urlopy

Ryczałty i premie

W zależności od zainstalowanych modułów oraz uprawnień użytkownika okno może poszerzyć się o dodatkowe pola/zakładki - opis znajduje się w pomocy dla odpowiedniego modułu.

Pola obramowane na niebiesko są to pola obowiązkowe do wypełnienia.

 

Spis treści

Dane podstawowe

Inne kraje

Stawki porównawcze i urlopy

Ryczałty i premie