Przeliczenie miesięcznej karty pracownika

Opcja ta poszerza raport: Miesięcznej karty pracy pracownika o dodatkowy wydruk przeliczenia jej przez stawki, ustalone oddzielnie dla każdego pracownika (patrz: "Pracownicy -> Umowa").

Do raportu można dołączyć raport rozliczenia ryczałtów wystarczy w ustawieniach programu (Ustawienia -> Rozliczenia -> Raporty) zaznaczyć opcję: dodaj rozliczenie ryczałtów do kwoty ryczałtów na przeliczeniu miesięcznej karty pracownika oraz wybrać odpowiedni rodzaj rozliczenia.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćSkładniki wynagrodzenia obecne w programie
kliknij aby rozwinąć / zwinąćWyliczenie wynagrodzenia STAWKA MIESIĘCZNA - przykład
kliknij aby rozwinąć / zwinąćWyliczenie wynagrodzenia STAWKA GODZINOWA - przykład
kliknij aby rozwinąć / zwinąćWyrównanie do wynagrodzenia minimalnego - przykład

Uzyskana w przeliczeniu miesięcznej karty kwota stanowi zaledwie podstawę do wypłacenia należności, gdyż jest ona wyliczona na podstawie miesięcznej karty pracy, natomiast nie uwzględnia sytuacji nie związanych bezpośrednio z pobranymi zdarzeniami (np. urlopy, zasiłki, zwolnienia lekarskie itp.).