Zakładka podzielona jest na następujące części:

W zależności od zainstalowanych modułów oraz uprawnień użytkownika okno może poszerzyć się o dodatkowe pola/zakładki - opis znajduje się w pomocy dla odpowiedniego modułu.

Pola obramowane na niebiesko są to pola obowiązkowe do wypełnienia.

 

Dane personalne

Opis wybranych pozycji:

 

 

 

 

 

 

 

Dane stanowiska

Opis wybranych pozycji:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane domyślne

 

 

 

 

Szkolenie okresowe kierowcy