Struktura importowanego pliku xml

Minimalna ilość danych niezbędna do przeprowadzenia importu:

Miejsce w programie, z którego można dokonać importu danych: menu menu "Dane podstawowe" -> "[005] Pracownicy", ikona: .

Opis dodatkowych danych jakie można zaimportować znajduje się w temacie: "Struktura eksportowanego pliku xml".

Format daty i godziny: "Rok-miesiąc-dzień godzina:minuta:sekunda", separator daty: "-" (myślnik), separator godziny: ":" (dwukropek).
Wartość nieopisana: typ string.

 

<?xml version="1.0"?>

<root>

<!-- Lista pracowników -->

  <pracownik>

<!-- Sekcja danych pracownika -->

     <imie>Jan</imie>

<!-- Imię -->

     <nazwisko>Kowalski</nazwisko>

<!-- Nazwisko -->

  </pracownik>

</root>