Struktura importowanego pliku xml

Minimalna ilość danych niezbędna do przeprowadzenia importu:

Miejsce w programie, z którego można dokonać importu danych: menu menu "Rozliczenia" -> "[253] Wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów", ikona: .

Opis dodatkowych danych jakie można zaimportować znajduje się w temacie: "Struktura eksportowanego pliku xml".

Format daty i godziny: "Rok-miesiąc-dzień godzina:minuta:sekunda", separator daty: "-" (myślnik), separator godziny: ":" (dwukropek).
Wartość nieopisana: typ string.

 

Przed dokonaniem importu należy wprowadzić definicję importu, indywidualnie dla każdego pracownika ("Dane podstawowe"-> "Pracownicy" -> otwórz do edycji wybranego pracownika -> "Rozliczenia i współpraca"). W polu Definicja podaj źródło, z którego będziesz importował dane (np. APD), w polu Wartość numer który przypiszesz indywidualnie do pracownika (sam ten numer nadajesz)

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Eksport>

  <TRozListaKierowca type="TSysListaKierowca">

<!-- Lista pracowników, dla których wyeksportowano/zaimportowano dane -->

     <TSysKierowca type="TSysKierowca">

<!-- Sekcja danych pracownika -->

        <imie>Jan</imie>

<!-- Imię pracownika -->

        <imie2></imie2>

<!-- Drugie imię pracownika -->

        <nazwisko>Kowalski</nazwisko>

<!-- Nazwisko pracownika -->

        <FSysListaDefinicjaImportuWartosc type="TSysListaDefinicjaImportuWartosc">

<!-- Lista definicji importu - okno edycji pracownika, zakładka: "Rozliczenia i współpraca" -->

           <TSysDefinicjaImportuWartosc type="TSysDefinicjaImportuWartosc">

<!-- Sekcja definicji importu
UWAGA: Na podstawie "nazwy" w poniższej sekcji oraz "wartości" program rozpoznaje pracownika -->

              <wartosc>SP12</wartosc>

<!-- Wartość definicji importu,
np. ID pracownika, dla którego importujesz dane - przed zaimportowaniem wprowadź każdemu pracownikowi w programie 4Trans (Dane podstawowe -> Pracownicy -> otwórz do edycji wybranego pracownika -> Rozliczenia i współpraca -> w sekcji Definicja importu, pole Wartość
Wartość unikalna dla każdego pracownika w określonej "Nazwie definicji importu" (patrz poniżej) -->

              <SysDefinicjaImportu type="TSysDefinicjaImportu">

                 <nazwa>SuperProgram</nazwa>

<!-- Nazwa definicji importu,
np. Nazwa programu/Kod programu, dla którego określasz "Wartość definicji importu" - przed zaimportowaniem wprowadź każdemu pracownikowi w programie 4Trans (Dane podstawowe -> Pracownicy -> otwórz do edycji wybranego pracownika -> Rozliczenia i współpraca -> w sekcji Definicja importu, pole Definicja
Wartość unikalna na liście definicji importu -->

              </SysDefinicjaImportu>

           </TSysDefinicjaImportuWartosc>

        </FSysListaDefinicjaImportuWartosc>

        <FRozListaOdcinekZagr type="TRozListaOdcinekZagr">

<!-- Lista odcinków zagranicznych - Lista wjazdów/wyjazdów z terytorium innych krajów
(4Trans - menu: "Rozliczenia") -->

           <TRozOdcinekZagr type="TRozOdcinekZagr">

<!-- Sekcja odcinka zagranicznego -->

              <data_od>2016-05-06 04:27:00</data_od>

<!-- Data rozpoczęcia odcinka zagranicznego - format daty: "Rok-miesiąc-dzień godzina:minuta:sekunda", separator daty: "-" (myślnik), separator godziny: ":" (dwukropek)
UWAGA: Data i godzina rozpoczęcia tego samego odcinka zagranicznego musi być wcześniejsza niż data i godzina zakończenia (co najmniej o jedną minutę).
Pomiędzy wyjazdem z jednego kraju, a wjazdem do kolejnego nie może być przerwy - odcinek pobytu na terytorium wybranego państwa powinien rozpoczynać się w tej samej minucie, w której zakończył się pobyt na terenie poprzedniego państwa.

 
Sekundy są ignorowane. -->

              <data_do>2016-05-07 04:47:00</data_do>

<!-- Data zakończenia odcinka zagranicznego
UWAGA: Data i godzina zakończenia tego samego odcinka zagranicznego musi być późniejsza niż data i godzina rozpoczęcia (co najmniej o jedną minutę).
Sekundy są ignorowane. -->

              <SysPanstwo type="TSysPanstwo">

<!-- Sekcja państwa odcinka zagranicznego -->

                 <sam>F</sam>

<!-- Kod samochodowy państwa odcinka zagranicznego
Wartości dopuszczalne:
"F" - Francja, "D" - Niemcy, "N" - Norwegia, "A" - Austria, "I" - Włochy, "NL" - Holandia., "L" - Luksemburg, "FIN" - Finlandia
Państwo docelowe będzie takie samo jak państwo odcinka zagranicznego -->

              </SysPanstwo>

              <SysPanstwoDocelowe type="TSysPanstwo">

<!-- Sekcja państwa docelowego odcinka zagranicznego -->

                 <sam>F</sam>

<!-- Kod samochodowy państwa docelowego odcinka zagranicznego -->

              </SysPanstwoDocelowe>

           </TRozOdcinekZagr>

        </FRozListaOdcinekZagr>

     </TSysKierowca>

  </TRozListaKierowca>

</Eksport>