Rozdział zawiera opis wszystkich poleceń dostępnych w menu Flota.

Spis treści

Rejestry

[416] Koszty

[419] Rejestr miejsc magazynowania

[420] Karty kierowców

[421] Dodaj tankowanie

[422] Tankowania

[423] Szablony spalania

[424] Import karty paliwowej