[216] Podsumowanie okresu rozliczeniowego

Raport ten przedstawia podsumowanie wybranego okresu rozliczeniowego dla pojedynczego, wszystkich lub wszystkich z przekroczoną normą pracowników.

kliknij aby rozwinąć / zwinąćJak utworzyć raport

 

Zawartość raportu

W pierwszej części poniżej nagłówka wyliczona jest przez program norma czasu pracy dla danego okresu rozliczeniowego.

Norma czasu pracy liczona jest ze wzoru:

Tp× Gt + Pp× Gn - Wś× Gn - Nn× Gn;

gdzie:
Tp - ilość pełnych tygodni w okresie rozliczeniowym,
Gt - nominalna ilość godzin pracy w tygodniu,
Pp - pozostała ilość dni roboczych,
Gn - dzienna norma czasu pracy,
Wś - ilość dni świątecznych,
Nn - ilość dni nieobecności nieusprawiedliwionej.

 

Poniżej przedstawione są sumy wszystkich typów godzin dla danego okresu rozliczeniowego. W kolumnie obok zsumowane są przepracowane dodatkowe dni wolne, niedziele i święta oraz udzielone dni wolne za pracę w dodatkowe dni wolne, niedziele i święta.

W zależności od wybranej opcji w ustawieniach programu (patrz: "Ustawienia -> Raporty") w dalszej części raportu norma śreniotygodniowa wyliczona jest wg wzoru:

 

W drugiej części raportu zestawione są przepracowane, nieoddane dodatkowe dni wolne, niedziele i święta.

 

 


Zobacz również:

Okno podglądu raportów (jak wydrukować i wyeksportować raport)