Delegacje

Nawigacja:  Moduł Rozliczenia > Menu główne > Dane podstawowe > Ustawienia >

Delegacje

Poprzednia stronaPowrót do strony startowejNastępna strona
Pokaż/ukryj rozwijany tekst

 Elementy zakładki:

Rozliczanie diet zagranicznych

 

Opcja umożliwia wybranie domyślnej daty kursu walut na podstawie ilości dni od daty utworzenia, rozpoczęcia lub zakończenia delegacji.
Domyślna data kursu: "-1" (minus jeden) dni od daty utworzenia delegacji.

 

Po zaznaczeniu opcja ta działa tylko dla tych delegacji, gdzie wartość diety zagranicznej jest niższa niż wartość diety krajowej, należnej za ten sam okres.

Delegacja: Polska - Niemcy, dieta dla Niemiec zmieniona na wartość 32 zł

("...Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania należności z tytułu podróży na obszarze kraju lub poza jego granicami. Regulacje w tym zakresie mogą zostać wprowadzone do:
• układu zbiorowego pracy, • regulaminu wynagradzania, • umowy o pracę ("... jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalania regulaminu wynagradzania). Przyznanie tym pracodawcom uprawnienia, o którym mowa, nie oznacza jednak, że mogą oni ustalać wysokość wszystkich świadczeń w wysokości dowolnej. Ograniczenie dotyczy bowiem minimalnej stawki diety (zarówno krajowej, jak i zagranicznej) – nie może ona być niższa niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, określona dla pracowników państwowej/samorządowej jednostki sfery budżetowej..." - źródło: "www.infor.pl" (wartość diety krajowej: 23 zł - 2007 rok).

Suma odcinków krajowych: 2,5 godziny, suma odcinków zagranicznych: 11 godzin i 16 minut.

Podczas rozliczania wychodzi: 0 diety krajowej i 0,5 diety zagranicznej = 16 zł.

Jeśli kierowca podczas trwania tej delegacji przebywałby w kraju to podczas rozliczenia wyszłoby: 1 dieta krajowa, 0 diety zagranicznej = 23 zł.

Po włączeniu powyższej opcji program dla tej delegacji wyliczy dietę 23 zł, a nie 16 zł.

 

 

Działanie opcji widoczne jest w sytuacji, gdy pracownik przekracza w tym samym dniu kilkakrotnie granicę tego samego państwa.

opcja zaznaczona - program zsumuje w każdym dobowym okresie wszystkie odcinki (dla każdego państwa osobno) delegacji i na tej podstawie wyliczy dietę;

opcja niezaznaczona - dla każdego przekroczenia granicy naliczana jest kolejna dieta.

 

Łącznie

Po zaznaczeniu tej opcji program będzie rozliczał razem, jako podróż w kraju wszystkie krajowe odcinki delegacji (przed opuszczeniem kraju i po powrocie do kraju). Na raporcie rozliczenia szczegółowego podróży służbowej wszystkie odcinki, po wcześniejszym zsumowaniu będą widoczne jako jeden.

Oddzielnie

Po zaznaczeniu tej opcji program będzie rozliczał oddzielnie wszystkie krajowe odcinki delegacji (przed opuszczeniem kraju i po powrocie do kraju). Na raporcie rozliczenia szczegółowego podróży służbowej każdy odcinek będzie wyświetlony osobno.

 

Łącznie

Po zaznaczeniu tej opcji program będzie rozliczał razem, jako podróż zagraniczną wszystkie zagraniczne odcinki delegacji (po opuszczeniu kraju i przed powrotem do kraju). Na raporcie rozliczenia szczegółowego podróży służbowej wszystkie odcinki, po wcześniejszym zsumowaniu będą widoczne jako jeden.

Oddzielnie

Po zaznaczeniu tej opcji program będzie rozliczał oddzielnie wszystkie zagraniczne odcinki delegacji (po opuszczeniu kraju i przed powrotem do kraju). Na raporcie rozliczenia szczegółowego podróży służbowej każdy odcinek będzie wyświetlony osobno.

 

 

 

 

Rozliczanie diet krajowych podczas podróży zagranicznych wg

 

Dla tej opcji niezależnie od długości trwania delegacji zagranicznej odcinki krajowe delegacji są naliczane odrębnie.

Odcinki krajowe są naliczanie następująco (Punkt 1 i 2 § 7 "Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi [...]"):

1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
a) mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,
b) od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a) do 8 godzin - przysługuje 50% diety,
b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

 

 

Z kolei ta opcja przy naliczaniu wysokości diety krajowej zwraca uwagę na czas trwania całej delegacji łącznie z odcinkiem zagranicznym.

Pierwsza delegacja:

1 odcinek krajowy = 9 godzin
2 odcinek zagraniczny = 16 godzin
3 odcinek krajowy = 2 godziny

Jeśli odcinki krajowe delegacji zagranicznej są liczone łącznie (patrz opcja powyżej: Traktuj odcinki krajowe delegacji zagranicznej) to dieta za odcinek krajowy wynosi:

11 h (suma odcinków krajowych) = cała dieta (ponieważ łączny czas delegacji wynosi 27 h (9 + 16 + 2) czyli podróż trwa dłużej niż dobę - 11 h zawiera się w przedziale ponad 8 godzin).

Jeśli odcinki krajowe delegacji zagranicznej są liczone oddzielnie (patrz opcja powyżej: Traktuj odcinki krajowe delegacji zagranicznej) to dieta za odcinek krajowy wynosi:

9 h (1 odcinek krajowy) = 50% diety (zawiera się w przedziale ponad 8 godzin - podróż trwa nie dłużej jak dobę);
3 h (2 odcinek krajowy) = 50% diety (ponieważ ten odcinek rozpoczyna się po 25 h (9 + 16) czyli podróż trwa dłużej jak dobę - 3 h zawiera się w przedziale do 8 godzin).

(Punkt 1 i 2 § 7 "Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi [...]")

 

Druga delegacja:

1 odcinek krajowy = 9 godzin
2 odcinek zagraniczny = 12 godzin
3 odcinek krajowy = 2 godziny

Jeśli odcinki krajowe delegacji zagranicznej są liczone łącznie (patrz opcja powyżej: Traktuj odcinki krajowe delegacji zagranicznej) to dieta za odcinek krajowy wynosi:

11 h (suma odcinków krajowych) = 50% diety (ponieważ łączny czas delegacji wynosi 23 h (9 + 12 + 2) czyli podróż trwa nie dłużej niż dobę - 11 h zawiera się w przedziale powyżej 8 do 12 godzin dla pierwszej doby delegacji).

Jeśli odcinki krajowe delegacji zagranicznej są liczone oddzielnie (patrz opcja powyżej: Traktuj odcinki krajowe delegacji zagranicznej ) to dieta za odcinek krajowy wynosi:

9 h (1 odcinek krajowy) = 50% diety (zawiera się w przedziale powyżej 8 do 12 godzin - podróż trwa nie dłużej jak dobę)
3 h (2 odcinek krajowy) = brak diety (ponieważ ten odcinek rozpoczyna się po 21 h (9 + 12) czyli podróż trwa nie dłużej jak dobę - 3 h nie zawiera się w żadnym przedziale).

(Punkt 1 i 2 § 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi [...])

 

 

 

 

 

Ryczałt za nocleg rozliczany wg

Przypadek "Generowania delegacji w oknie wykresu tygodniowego i miesięcznego".

Dla wszystkich opcji:
Nocleg w Polsce wyznaczany jest automatycznie:
- jeśli nie ma żadnego znacznika Wyjazd z Polski;
- przed znacznikiem Wyjazd z Polski i po znaczniku Wjazd do Polski.

 

 

Ryczałt za nocleg jest wypłacany na podstawie państwa, w którym nocleg ma miejsce.

"Generowanie delegacji w oknie wykresu tygodniowego i miesięcznego": zmiana miejsca noclegu następuje po znaczniku: Zmiana państwa lub ręcznej edycji miejsca noclegu (dwukrotne kliknięcie na fladze państwa).

 

Opcja aktywna tylko po zaznaczeniu: Ryczałt za nocleg rozliczany wg -> Miejsca noclegu.

Opcja ograniczona jest do "generowania delegacji w oknie wykresu tygodniowego i miesięcznego".

 

opcja zaznaczona - kraj noclegu przyjmowany jest na podstawie oznaczeń państwa zakończenia i rozpoczęcia dziennego okresu pracy w danych pobranych z karty kierowcy (wg wskazań kierowcy na tachografie);

Zasady działania opcji:

1. Aby program przyjął delegację jako zagraniczną musi być wprowadzony na delegacji znacznik Wyjazd z Polski . W przeciwnym wypadku delegacja będzie traktowana jako krajowa pomimo oznaczenia innych państw na karcie kierowcy.

2. Kraj noclegu przyjmowany jest na podstawie oznaczenia zmiany państwa bezpośrednio przed noclegiem. Jeśli nie ma oznaczenia państwa na początku noclegu przyjmowany jest kraj ustawiony na końcu noclegu, dlatego warunkiem koniecznym do prawidłowego działania opcji jest poprawne oznaczanie zmiany państw przez kierowcę.
(oznaczenia zmiany państwa można dokonać przy włożonej karcie kierowcy lub podczas wyjmowania i wkładania karty do/z tachografu)

3. Jeśli państwo nie jest oznaczone na początku ani na końcu noclegu to program przyjmuje jako kraj noclegu: Brak państwa. W takim przypadku państwo można zmienić na kilka sposobów:
- wstawić przed noclegiem znacznik Zmiana państwa i wybrać odpowiednie państwo;
- kliknąć dwukrotnie na tekst Brak państwa i w oknie: Państwo noclegu wybrać prawidłowe;
- po wygenerowaniu delegacji w oknie edycji zmienić państwo noclegu na prawidłowe;
Ryczałt dla miejsca noclegu oznaczonego jako: Brak państwa nie jest wyliczany przez program.

4. Podczas próby generowania delegacji zawierających kraj noclegu: Brak państwa, Wyspy Owcze (częsty błąd kierowców przekraczających granicę Francji: kod Francji: F, kod Wysp Owczych: FR) i Reszta świata program wyświetli ostrzeżenie.

5. Tylko w tej opcji dla znacznika Zmiana państwa zmieniany jest następujący po nim jeden nocleg - kolejne noclegi przyjmowane są na podstawie zapisów na karcie kierowcy, kolejnego znacznika Zmiana państwa lub ręcznej zmiany miejsca noclegu (dwukrotne kliknięcia na fladze państwa).

 

opcja niezaznaczona - kraj noclegu przyjmowany jest na podstawie oznaczeń "zmiany państwa" w zależności od innych ustawień rozliczania noclegu.

 

Ryczałt za nocleg wypłacany jest na podstawie państwa docelowego delegacji nie zależnie od tego gdzie nocleg miał miejsce.

"Generowanie delegacji w oknie wykresu tygodniowego i miesięcznego": miejsce noclegu odcinka zagranicznego delegacji przypisane jest do państwa docelowego - znaczniki Zmiana państwa nie wpływają na zmianę miejsca noclegu.

 

Niezależnie od ustawionego w oknie dodawania nowej delegacji państwa docelowegomiejsca noclegu do rozliczania noclegu brany jest pod uwagę kraj wybrany z listy Wg państwa (patrz: "Okno dodawania/edycji delegacji -> Opcje dodatkowe").

"Generowanie delegacji w oknie wykresu tygodniowego i miesięcznego": miejsce noclegu odcinka zagranicznego delegacji przypisane jest do wybranego państwa w polu: Wg państwa - znaczniki Zmiana państwa nie wpływają na zmianę miejsca noclegu.

 

 

 

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćDomyślny status delegacji

Pozwala wybrać jaki domyślnie status delegacji ma być wybrany podczas dodawania nowej delegacji.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćDomyślna miejscowość rozpoczęcia

Po wybraniu miejscowość rozpoczęcia będzie automatycznie wstawiana podczas tworzenia nowej delegacji.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćDomyślna miejscowość zakończenia

Po wybraniu miejscowość zakończenia będzie automatycznie wstawiana podczas tworzenia nowej delegacji.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćW trakcie uzupełniania kolejnych pozycji delegacji podpowiadaj miasto z ostatnio zapisanej pozycji

W wyniku zaznaczenia tej opcji w oknie dodawania edycji delegacji w polu: Dane szczegółowe delegacji podczas uzupełniania pozycji program będzie automatycznie podpowiadał miejscowość z ostatniej zapisanej pozycji.

 

 

Spis treści

Różne

Raporty