Minimalne wynagrodzenie - inne kraje

Nawigacja:  Moduł Rozliczenia > Menu główne > Dane podstawowe > Ustawienia > Rozliczenia >

Minimalne wynagrodzenie - inne kraje

Poprzednia stronaPowrót do strony startowejNastępna strona
Pokaż/ukryj rozwijany tekst

W zakładce zawarte są opcję dotyczące obliczania pomniejszania wyrównania za pracę na terytorium Niemiec (Mindeslohngesetz - MiLoG) - ustawa o wynagrodzeniu minimalnym obowiązująca w Niemczech od 1 stycznia 2015r).

Opcje zawarte w tej zakładce dotyczą tylko tych pracowników, którzy w "oknie edycji umowy" (menu: "Dane podstawowe -> Pracownicy") w zakładce: Stawki porównawcze i urlopy mają zaznaczoną opcję: Naliczaj dodatek za czas pracy na terytorium Niemiec.

Wytyczne wyliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium innych krajów przedstawione są w rozdziale: "Wyliczenie wyrównania za pracę w innych krajach".

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćPodczas wyliczenia czasu pracy uwzględniaj tylko zdarzenia jazdy i innej pracy

opcja zaznaczona - do czasu pracy będzie zaliczana tylko suma zdarzeń jazdy i innej pracy pobranych z karty kierowcy / wykresówki pozostałe dodatki wynikające z polskich przepisów oraz opcja: Zamieniaj odcinki aktywności (zakładka: "Rozliczenia -> Zamiana zdarzeń") będą ignorowane przez program;

uwzględniaj zamianę zdarzeń

opcja zaznaczona - opcja: Zamieniaj odcinki aktywności będzie wyjątkowo uwzględniona przez program;

opcja niezaznaczona - bez zmian;

opcja niezaznaczona - uwzględniane będą wszystkie dodatki wynikające z opcji programu.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćNie wykazuj wyrównania za czas pracy na przeliczeniu miesięcznej karty pracownika

opcja zaznaczona - wyrównanie za czas pracy nie będzie wyliczane ani wyświetlane na "Przeliczenie miesięcznej karty pracownika". Będzie natomiast widoczne na pozostałych raportach uwzględniających wyrównanie za czas pracy w innych krajach;

opcja niezaznaczona - wyrównanie będzie wyliczane i wyświetlane na raporcie miesięcznego przeliczenia karty pracownika;

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćW trakcie wyliczania ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe

z delegacji

Odcinki wjazdu/wyjazdu na/z terytorium innych krajów i państwa docelowe pobierane są z utworzonych wcześniej delegacji (menu: "Rozliczenia -> Delegacje").

W trakcie wyliczania ewidencji czasu pracy odcinki wprowadzone w rejestrze "wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów" zawierające się w rozliczanym okresie zostaną automatycznie zaktualizowane.
Odcinki pobierane są w trakcie wyliczania "ewidencji czasu pracy".

 

lub

z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów

Odcinki i państwa docelowe pobierane są z rejestru: Wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów (menu: "Rozliczenia").

W przypadku zaznaczenia tej opcji wszystkie delegacje będą ignorowane przez program.

 

noclegi w państwa odcinka zagranicznego - niezależnie od wybranego (lub braku) państwa docelowego w czasie pobytu na terytorium innych krajów ryczałt za nocleg rozliczany jest wg państwa wybranego w kolumnie: Państwo odcinka zagranicznego;
noclegi wg państwa docelowego z rejestru - w czasie pobytu na terytorium innych krajów ryczałt za nocleg rozliczany jest wg państwa docelowego.

o

Niemcy

 

Sposób wyznaczania diet uzależniony jest od zaznaczonej opcji (W trakcie wyliczania ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe):

z delegacji - diety wyznaczane są na podstawie odcinków "niemieckich" pobranych z delegacji wg daty kursu rozliczenia delegacji;
z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów - diety wyznaczane są na podstawie sumy niemieckich odcinków "Wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów" (menu: "Rozliczenia") występujących w tym samym miesiącu;
Kwoty za diety obliczane są dla państwa docelowego wg kursu kwartalnego (patrz: "Kursy walut -> Kursy kwartalne PLN").

Pomniejsz dietę o kwotę wg stawki na niemieckie ubezpieczenie społeczne (SvEV)

Po zaznaczeniu tej opcji od kwoty diety odejmowana jest kwota Stawki wyżywienia, która zdefiniowana jest w rejestrze: "Minimalna stawka dzienna w innych krajach".

Kwota diety pomniejszana jest proporcjonalnie o kwotę stawki wyżywienia, czyli od 1,5 diety odejmowane jest 1,5 stawki wyżywienia.

 

 

Sposób wyznaczania ryczałtów za nocleg uzależniony jest od zaznaczonej opcji (W trakcie wyliczania ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe):

z delegacji - kwoty ryczałtów za nocleg, podobnie jak diety, wyznaczane są na podstawie odcinków "niemieckich" pobranych z delegacji;
z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów - ryczałty za nocleg wyznaczane są wg państwa wybranego w opcji: noclegi w państwa odcinka zagranicznego lub noclegi wg państwa docelowego z rejestru.
Czas trwania i/lub godzinę rozpoczęcia noclegu można zmienić za pomocą opcji: W delegacji zagranicznej naliczaj ryczałt za nocleg (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia" zakładka: Delegacje -> Różne).
Kwoty ryczałtów za nocleg obliczane są wg kursu kwartalnego (menu: "Dane podstawowe -> Kursy walut" zakładka: Kursy kwartalne PLN).

Pomniejsz ryczałt o kwotę wg stawki na niemieckie ubezpieczenie społeczne (SvEV)

Po zaznaczeniu tej opcji od kwoty ryczałtu za nocleg odejmowana jest kwota Stawki za nocleg, która zdefiniowana jest rejestrze: "Minimalna stawka dzienna w innych krajach".

 

Dotyczy opcji Uwzględnij minimalną płacę -> Niemcy zawartej w "oknie dodawania delegacji" (menu: "Rozliczenia -> Delegacje") oraz w oknach wykresu "tygodniowego" i "miesięcznego" (menu: "Rozliczenia - Wykres tygodniowy / Wykres miesięczny") podczas generowania nowych delegacji:

opcja zaznaczona - opcja Uwzględnij minimalną płacę -> Niemcy będzie domyślnie zaznaczona;

opcja niezaznaczona - opcja Uwzględnij minimalną płacę -> Niemcy będzie domyślnie odznaczona;

 

 

 

 

Norwegia

 

W wyniku zaznaczenia tej opcji na podstawie norweskich odcinków delegacji będzie dodatkowo naliczana i uwzględniana (podwyższa należne minimalne wynagrodzenie) dieta norweska.

Dieta naliczana jest wg przepisów norweskich (1/3 diety za każde rozpoczęte 8 godzin pobytu na terytorium Norwegii).

 

Pomniejsz wyrównanie do diety norweskiej o diety za delegację

opcja zaznaczona - wyrównanie do diety norweskiej będzie pomniejszane o kwotę diety wyznaczonej na podstawie polskich przepisów;

opcja niezaznaczona - wyrównanie do diety norweskiej nie będzie pomniejszane o "polską" dietę.

Sposób wyznaczania diet uzależniony jest od zaznaczonej opcji (W trakcie wyliczania ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe):

z delegacji - diety wyznaczane są na podstawie odcinków "norweskich" pobranych z delegacji wg daty kursu rozliczenia delegacji;

"Odcinki" delegacji norweskiej będą traktowane łącznie w obrębie miesiąca kalendarzowego dla delegacji posiadających tą samą datę rozliczenia.
Podobnie dla delegacji wyznaczanej na podstawie polskich przepisów, "odcinki zagraniczne" norweskie będą traktowane łącznie w obrębie miesiąca kalendarzowego dla delegacji z tą samą datą rozliczenia.
W przypadku różnej daty rozliczenia "odcinki" delegacji norweskiej oraz "odcinki zagraniczne" norweskie delegacji wyznaczanej wg polskich przepisów będą traktowane oddzielnie.

Opcja: Traktuj odcinki zagraniczne delegacji zagranicznej (łącznie, oddzielnie) (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia", zakładka: "Delegacje") nie ma wpływu na powyższe wyliczenie.

 

z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów - diety wyznaczane są na podstawie sumy norweskich odcinków "Wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów" (menu: "Rozliczenia") występujących w tym samym miesiącu;
Kwoty za diety obliczane są dla państwa docelowego wg kursu kwartalnego (patrz: "Kursy walut -> Kursy kwartalne PLN").

Pomniejsz wyrównanie do diety norweskiej o ryczałty za noclegi w delegacji

opcja zaznaczona - wyrównanie do diety norweskiej będzie pomniejszane o kwotę ryczałtów za noclegi;

opcja niezaznaczona - wyrównanie do diety norweskiej nie będzie pomniejszane o kwotę ryczałtów za noclegi.

Sposób wyznaczania ryczałtów za nocleg uzależniony jest od zaznaczonej opcji (W trakcie wyliczania ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe):

z delegacji - kwoty ryczałtów za nocleg, podobnie jak diety, wyznaczane są na podstawie odcinków "norweskich" pobranych z delegacji;
z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów - ryczałty za nocleg wyznaczane są w zależności od opcji: noclegi w państwa odcinka zagranicznego lub noclegi wg państwa docelowego z rejestru.
Czas trwania i/lub godzinę rozpoczęcia noclegu można zmienić za pomocą opcji: W delegacji zagranicznej naliczaj ryczałt za nocleg (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia" zakładka: Delegacje -> Różne).
Kwoty ryczałtów za nocleg obliczane są wg kursu kwartalnego (menu: "Dane podstawowe -> Kursy walut" zakładka: Kursy kwartalne PLN).

Zaliczaj nadwyżki diet i ryczałtów za nocleg do wynagrodzenia minimalnego za czas pracy

opcja zaznaczona - wyrównanie do minimalnej jest sumą należnego wynagrodzenia minimalnego oraz diety norweskiej. Suma ta pomniejszana jest o wypłacone wynagrodzenie, zaliczki oraz diety i ryczałty wyliczone wg polskich przepisów;

W skrócie: program podczas wyliczania wyrównania do minimalnej *może* zaliczać nadwyżkę wypłaconych polskich diet i ryczałtów ponad diety norweskie do minimalnego wynagrodzenia norweskiego za czas pracy.

opcja niezaznaczona - wyrównanie do minimalnej jest sumą należnego wynagrodzenia minimalnego oraz diety norweskiej pomniejszonej o kwotę diet i ryczałtów wyliczonych wg polskich przepisów (w przypadku, gdy suma "polskich" diet i ryczałtów przekroczy wartość diety norweskiej program przyjmie wartość różnicy równą zeru). Od otrzymanego wyniku odejmowane jest wypłacone wynagrodzenie i zaliczki.

W skrócie: program podczas wyliczania wyrównania do minimalnej *nie może* zaliczać nadwyżki wypłaconych polskich diet i ryczałtów ponad diety norweskie do minimalnego wynagrodzenia norweskiego za czas pracy. W tym przypadku wyrównanie za czas pracy jest naliczane niezależnie od wyrównania za diety.

 

 

Dotyczy opcji Uwzględnij minimalną płacę -> Norwegia zawartej w "oknie dodawania delegacji" (menu: "Rozliczenia -> Delegacje") oraz w oknach wykresu "tygodniowego" i "miesięcznego" (menu: "Rozliczenia - Wykres tygodniowy / Wykres miesięczny") podczas generowania nowych delegacji:

opcja zaznaczona - opcja Uwzględnij minimalną płacę -> Norwegia będzie domyślnie zaznaczona;

opcja niezaznaczona - opcja Uwzględnij minimalną płacę -> Norwegia będzie domyślnie odznaczona;