Przeliczenie miesięcznej karty pracownika

Nawigacja:  Moduł Rozliczenia > Menu główne > Raporty > Rozliczenia > Miesięczna karta pracy pracownika >

Przeliczenie miesięcznej karty pracownika

Poprzednia stronaPowrót do strony startowejNastępna strona
Pokaż/ukryj rozwijany tekst

 Opcja ta poszerza raport: Miesięcznej karty pracy pracownika o dodatkowy wydruk przeliczenia jej przez stawki, ustalone oddzielnie dla każdego pracownika (patrz: "Pracownicy -> Umowa").

Do raportu można dołączyć raport rozliczenia ryczałtów wystarczy w ustawieniach programu (Ustawienia -> Rozliczenia -> Raporty) zaznaczyć opcję: dodaj rozliczenie ryczałtów do kwoty ryczałtów na przeliczeniu miesięcznej karty pracownika oraz wybrać odpowiedni rodzaj rozliczenia.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćSkładniki wynagrodzenia obecne w programie
1.Wynagrodzenie zasadnicze:
angaż miesięczny:

+ wynagrodzenie miesięczne (wg stawki zaszeregowania),

 potrącenia godzinowe za urlopy,

 potrącenia dzienne za dni chorobowe lub zasiłki,

 potrącenia godzinowe za niewypracowany czas pracy (gdy czas pracy jest mniejszy od wymiaru),

+ wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego,

angaż godzinowy:

+ wynagrodzenie za czas pracy,

wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego,

2.Dodatki za pracę w godzinach nocnych.
3.Ryczałt za pracę w godzinach nocnych.
4.Wynagrodzenie za czas dyżuru 50%.
5.Wynagrodzenie za czas dyżuru 100%.
6.Zaliczka za czas dyżurów.
7.Premia (uznaniowa).
8.Wynagrodzenie za pracę ponad-planowaną (gdy czas pracy jest większy od wymiaru).
9.Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 50%.
10.Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 100%.
11.Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych zadaniowych.
12.Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych 50%.
13.Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych 100%.
14.Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych średnio-tygodniowych (100%).
15.Dodatki za pracę w nieoddane niedziele i święta (100%).
16."Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za czas pracy - Niemcy / Norwegia" lub "Zaliczka za czas pracy - Niemcy / Norwegia".

Składnik wyświetlany jest w zależności od opcji:
- Naliczaj wyrównanie za czas pracy na terytorium innych krajów wg stawek - (zakładka "Stawki porównawcze i urlopy" okna dodawania/edycji umowy o pracę);
- Nie wykazuj wyrównania za czas pracy na przeliczeniu miesięcznej karty pracownika - ("Ustawienia", zakładka: "Rozliczenia -> Minimalne wynagrodzenie - inne kraje");

Program w pierwszej kolejności wyświetli "zaliczkę za czas pracy" jeśli została wprowadzona (zakładka "Stawki porównawcze i urlopy" okna dodawania/edycji umowy o pracę), w przeciwnym przypadku zostanie wyświetlone "Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za czas pracy".

Wytyczne wyliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium innych krajów przedstawione są w rozdziale: "Wyliczenie wyrównania za pracę w innych krajach".

 

17.Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych.
18.Zaległe wynagrodzenie z tytułu nieoddanej pracy w nadgodzinach.
19.Wykaz nieobecności na wyliczeniu wynagrodzenia brutto.
20.Uzupełnienie wynagrodzenia z tytułu oddanych nadgodzin bez wniosku.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćWyliczenie wynagrodzenia STAWKA MIESIĘCZNA - przykład

Stawka miesięczna: 2000 zł brutto.
Norma miesięczna (podstawowa): 21 dni, 168 godzin.
Planowany czas pracy (norma sprecyzowana): 30 dni, 240 godziny.
Stawka godzinowa dla pracy w wymiarze: 2000/240 = 8,33 zł.
Stawka godz. za pracę ponadplanową: 2000/168 = 11,90 zł.
Urlop: 3 dni, 24 godzin.
Chorobowe: 7 dni, 40 godzin.
Wymiar czasu pracy: 176 godzin.
Czas pracy: 174 godzin (może być niższy ze względu np. na nieobecności nieusprawiedliwione, wolne za nadgodziny na wniosek z innych miesięcy).
Nadgodziny dobowe: 10 godziny.

Wynagrodzenie zasadnicze (za zaplanowaną pracę)

Stawka miesięczna:

 

+ 2000,00 zł

Urlop:

24 * 8,33 zł =

– 199,92 zł

Chorobowe:

7 * (2000/301) =

– 466,90 zł

Niewypracowany czas pracy:

12 * 8,33 zł =

– 99,96 zł

Razem:

 

= 1233,22 brutto

Wynagr. za pracę w nadg. 50%:

10 * 11,90 zł =

+ 119,00 zł

Dodatki za pracę w nadg. 50%:

10 * (50% z 11,90) =

+ 59,50 zł

__________
1) 30 dni.

 

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćWyliczenie wynagrodzenia STAWKA GODZINOWA - przykład

Stawka godzinowa: 12 zł brutto / godzinę.
Norma miesięczna (podstawowa): 21 dni, 168 godzin.
Planowany czas pracy (norma sprecyzowana): 30 dni, 240 godziny.
Urlop: 3 dni, 24 godzin.
Chorobowe: 7 dni, 40 godzin.
Wymiar czasu pracy: 176 godzin.
Czas pracy: 174 godziny (może być niższy ze względu np. na nieobecności nieusprawiedliwione, wolne za nadgodziny na wniosek z innych miesięcy).
Nadgodziny dobowe: 10 godziny.

Wynagrodzenie zasadnicze (za zaplanowaną pracę)

Wynagrodzenie za pracę (w planie):

 

 
+ 1968,00 zł

Razem:

 

= 1968,00 zł brutto

Wynagr. za pracę w nadg. 50%:

10 * 12,00 zł =

+ 120,00 zł

Dodatki za pracę w nadg. 50%:

10 * (50% z 12,00) =

+ 60,00 zł

 

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćWyrównanie do wynagrodzenia minimalnego - przykład

Wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego – różnica pomiędzy składnikami wynagrodzenia zaliczanymi do wynagrodzenia minimalnego zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu minimalnym, a wynagrodzeniem minimalnym należnym za pracę zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu minimalnym.

W programie w zależności od zaznaczonej opcji: Obliczaj wynagrodzenie minimalne według:

wymiaru czasu pracy - wynagrodzenie minimalne jest liczone od wymiaru czasu pracy pomniejszonego o nieobecności usprawiedliwione;
czasu pracy - wynagrodzenie minimalne jest liczone od wymiaru czasu pracy pomniejszonego o dni wolne za nadgodziny lub dni wolne za przepracowane dodatkowe dni wolne, niedziele i święta oraz nieobecności nieusprawiedliwione.

Składniki:

Wynagrodzenie zasadnicze (bez wyrównania)
Dodatki do pracy w godzinach nocnych
(opcjonalnie) Dyżury (w tym ryczałt za dyżury) ("Zaliczaj czas dyżurów do wynagrodzenia minimalnego");

Stawka miesięczna: 800 zł brutto.
Norma miesięczna (podstawowa): 21 dni, 168 godzin.
Stawka godzinowa: 800/168 = 4,76 zł.
Urlop: 3 dni, 24 godzin.
Chorobowe: 7 dni, 40 godzin.
Wymiar czasu pracy: 104 godzin.
Czas pracy: 114 godzin (może być niższy ze względu np. na nieobecności nieusprawiedliwione, wolne za nadgodziny na wniosek z innych miesięcy).
Nadgodziny dobowe: 10 godziny
Premia: 100 zł brutto

Wynagrodzenie zasadnicze (za zaplanowaną pracę):

Stawka miesięczna:

 

+ 800,00 zł

Urlop:

24 * 4,76 zł =

– 114,24 zł

Chorobowe:

7 * (800/301) =

– 186,67 zł

Wyrównanie do wynagr. minimalnego3:

 
 

 
– 258,91 zł

Razem:

 

= 758,00 zł brutto

Premia:

 

+ 100,00 zł

Wynagr. za pracę w nadg. 50%:

10 * 8,252

+ 82,50 zł

Dodatki za pracę w nadg. 50%:

10 * (50% z 4,76)

+ 23,80 zł

__________
1) 30 dni.
2) Stawka minimalna za pracę ponadplanową (również praca w nadgodzinach) 1386 / 168 = 8,25 zł brutto.
3) Wyrównanie do wynagr. minimalnego:
Jakie obliczenia wykonuje program:
Powinien otrzymać: 1386 / 168 * 104 = 858 zł brutto
W ramach składników zaliczanych do wynagrodzenia minimalnego otrzymuje: 599,09 zł
Wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego: 858 – 599,09 = 258,91 zł

 

 

Uzyskana w przeliczeniu miesięcznej karty kwota stanowi zaledwie podstawę do wypłacenia należności, gdyż jest ona wyliczona na podstawie miesięcznej karty pracy, natomiast nie uwzględnia sytuacji nie związanych bezpośrednio z pobranymi zdarzeniami (np. urlopy, zasiłki, zwolnienia lekarskie itp.).