Wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów

Nawigacja:  Moduł Rozliczenia > Menu główne > Rozliczenia >

Wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów

Poprzednia stronaPowrót do strony startowejNastępna strona
Pokaż/ukryj rozwijany tekst

 Przedstawia listę odcinków pobytu pracownika na terytorium innych krajów, na podstawie których może być wyliczany czas pracy (zgodnie z lokalnymi przepisami). Z poziomu listy można również wydrukować Powiadomienie dla Bundesfinanzdirektion West (praca na terytorium Niemiec) oraz zaimportować listę odcinków pracy z pliku: csv, xls, xlsx (patrz poniżej: "Dodatkowe elementy listy").

Wytyczne wyliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium innych krajów przedstawione są w rozdziale: "Wyliczenie wyrównania za pracę w innych krajach".

 

 Aby otworzyć listę należy z menu głównego Rozliczenia wybrać Wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów.

Aby dodać, zmienić lub usunąć odcinek wjazdu lub wyjazdu należy posługiwać się "paskiem narzędziowym list".

Jeśli chcesz, aby program na podstawie zapisów w tym oknie wyliczał wyrównanie za czas pracy na terytorium innych krajów zaznacz opcję: W trakcie wyliczenia ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe -> z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów ("Dane podstawowe -> Ustawienia programu" zakładka: Rozliczenia -> Minimalne wynagrodzenie - inne kraje).

W przypadku, gdy zaznaczona jest opcja: W trakcie wyliczenia ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe -> z delegacji to po wyliczeniu "ewidencji czasu pracy" odcinki wjazdów/wyjazdów z terytorium innych krajów  zostaną automatycznie zaktualizowane.

 

Na wszystkich listach można zaznaczyć więcej niż jedną pozycję:

Zaznaczanie jest pokazane na przykładzie listy tarcz tacho/dni z karty kierowcy. Działa tak samo na wszystkich pozostałych listach.

 

Zaznaczenie pozycji Od - Do

1.Kliknąć na pierwszą pozycję od na liście (poz.1 - rys. poniżej).
2.Nacisnąć i trzymając klawisz kliknąć na pozycji do na liście (poz.2).
3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").
kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie dowolnych pozycji na liście

1.Kliknąć na dowolną pozycję na liście (poz.1 - rys. poniżej).
2.Nacisnąć i trzymając klawisz klikać na następnych dowolnych pozycjach na liście (poz.2).
3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").
kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie wszystkich pozycji na liście

1.Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na liście.
2.Z rozwijanego menu wybrać: Zaznacz wszystkie pozycje.
lub nacisnąć kombinację klawiszy: .
3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list")

 

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćDodatkowe elementy listy

Dodatkowe elementy w "pasku narzędziowym listy":

- umożliwia import z pliku csv, xls lub xlsx odcinków pobytu w innych krajach;
Import z pliku został przygotowany z myślą o kierowcach, którzy np. w trakcie trasy mogą wypełniać go samodzielnie.

Istnieje możliwość importu wielu plików jednocześnie dla różnych kierowców - w oknie wyboru pliku przytrzymując klawisz zaznacz za pomocą lewego przycisku myszy wybrane pliki (- zaznacza wszystkie pliki).

 

Zapamiętaj:
- odcinki pobytu na terytorium wybranego państwa nie mogą nachodzić się na siebie;
- kierowca rozpoznawany jest w programie na podstawie numeru służbowego;
- plik importu może zawierać odcinki wjazdu/wyjazdu z terytorium innych krajów z dowolnego okresu.

Aby importować pliki Excela typu xlsx należy:

- posiadać MS Office w wersji 2007 lub wyżej (32bit);
LUB
- zainstalować dodatek AccessDatabaseEngine (32bit) (http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=13255).

 

Struktura danych:

Wzór oraz przykładowy plik dostępne są pod przyciskami: , .

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Wzór układu danych w importowanym pliku.

Pracownik rozpoznawany jest po numerze służbowym - komórka D1.
- należy wszystkim "importowanym" pracownikom przypisać numer służbowy (patrz: "Okno dodawania/edycji pracownika -> Dane podstawowe") - schemat numeracji jest dowolny;

Datę i godzinę wjazdu/wyjazdu z terytorium innego kraju należy wprowadzać od wiersza nr 4 (ilość wierszy dowolna):
  państwo odcinka zagranicznego - kolumna A
  data wjazdu - kolumna B;
  godzina wjazdu - kolumna C;
  data wyjazdu - kolumna D;
  godzina wyjazdu - kolumna E;
  państwo docelowe - kolumna F;

format nazwy państwa (kolumna A i F): pełna nazwa państwa (np. "Niemcy") lub międzynarodowy kod samochodowy (np. "D")
zalecany format daty: dzień-miesiąc-rok, separator: myślnik "-" lub kropka: "."
zalecany format godziny: godzina:minuta, separator: dwukropek ":".

Odcinki wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów rozpoznawane są na podstawie wybranego Państwa odcinka zagranicznego.

 

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Komunikat o nie powodzeniu importu.
Jeśli w trakcie importu program wyświetli powyższy komunikat:
kliknij ;
w kolejnym oknie kliknij LPM na linku: Zobacz błędy (rys. poniżej):;
kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Jak wyświetlić informację o przyczynie błędu.
- otwiera okno wywołania wydruku Powiadomienia dla Bundesfinanzdirektion West - powiadomienie drukowane jest w dwóch językach: niemieckim i polskim;
- import odcinków i państw docelowych z delegacji - otwiera okno wyboru okresu i kierowców, dla których będą importowane odcinki pobytu w innych krajach oraz państwa odcinka i docelowe z delegacji.

Odcinki wprowadzone ręcznie lub pobrane z pliku (csv, xls, xlsx) zawierające się w importowanym okresie zostaną usunięte/zaktualizowane na odcinki pobrane z delegacji.

Automatyczny import odcinków i państw docelowych z delegacji:
w oknie ustawień programu zaznacz opcję: W trakcie wyliczania ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe -> z delegacji (patrz: "Rozliczenia -> Minimalne wynagrodzenie - inne kraje"). Odcinki będą importowane w trakcie wyliczenia "ewidencji czasu pracy".

 

Dodatkowe elementy w menu rozwijanym:

Zmień dane dla zaznaczonych rekordów (umożliwia zmianę niektórych parametrów bez konieczności otwierania okna edycji) -> (uwagi do wybranych pozycji):
Państwo odcinka;
Państwo docelowe;

 

 


Zobacz również:

Określenie dodatku za czas pracy na terytorium innych krajów

Minimalna stawka dzienna w innych krajach

Ustawienia wyliczenia