Okno aktywne dla użytkowników posiadających uprawnienia do modułu TachoScan.

 

Jest jest to graficzny wykres czynności kierowcy w skali jednego tygodnia.

kliknij aby rozwinąć / zwinąćJak wyświetlić wykres

- umożliwiają powiększanie, pomniejszanie wszystkich wykresów dziennych lub powrót do rozmiaru domyślnego.

 

Zakładka "Podsumowanie"

 

 

 

 

Zakładka "Dni"

 

W zakładce Dni przedstawione są sumy czterech podstawowych zdarzeń (jazda, praca, dyspozycyjność, postój) na każdy dzień osobno.

 

 

Wizualizacja naruszeń (tylko dla kierowcy)

Na wykresie oprócz wizualizacji liniowej zdarzeń przedstawione są również miejsca, w których miały miejsce naruszenia związane z przekroczeniem czasu jazdy czasu pracy lub skróceniem czasu odpoczynku.

Na wykresie tygodniowym wyświetlane są tylko zatwierdzone naruszenia.

Pełen opis oznaczeń dostępny jest pod przyciskiem: .

 

 

 

 

 

Podgląd/edycja dni z karty kierowcy/wykresówki

Z poziomu wykresu tygodniowego możliwe jest otwarcie okna poglądu/edycji: "dnia z karty kierowcy"/"wykresówki" (dla kierowcy) lub otwarcie okna podglądu: "dnia z tachografu cyfrowego" (dla samochodu) - z rozwijanego menu wykresu tygodniowego należy wybrać polecenie: Edytuj dzień.
Program otworzy okno podglądu wybranego dnia w nowej zakładce.

 

 

 

 

Włącz obsługę delegacji na wykresie

 

Grupa opcji umożliwiająca wygenerowanie delegacji z poziomu wykresu.

Opcja widoczna dla użytkowników posiadających uprawnienia do modułu Delegacje.

 

Więcej w temacie: "Generowanie delegacji w oknie wykresu tygodniowego i miesięcznego".

 

 

 

Pozostałe przyciski i oznaczenia

 

- "[171] Dostępny czas pracy kierowcy".

- "[116] Wykres miesięczny".

- opis oznaczeń na wykresie.

 

 

 

Wydruk wykresu

Istnieje możliwość wydrukowania wykresu. Po kliknięciu LPM na przycisku: zostanie wyświetlone rozwijane menu, na którym dostępne są następujące opcje: