[259] Uniwersalny eksport odcinków zagranicznych

Umożliwia wyeksportowanie odcinków zagranicznych (okresów pobytu pracownika na terenie państwa, które ustanowiło płacę minimalną dla kierowców) do pliku xml.

Funkcja dostępna jest w menu: "Plik -> Import/Eksport" -> [259] Uniwersalny eksport odcinków zagranicznych.

Opis struktury plików xml zawarty jest w tematach: "Struktura importowanego pliku xml" i "Struktura eksportowanego pliku xml".

 

Przed dokonaniem eksportu należy wprowadzić definicję importu, indywidualnie dla każdego pracownika (Dane podstawowe -> Pracownicy -> otwórz do edycji wybranego pracownika -> Rozliczenia i współpraca). W polu Definicja podaj źródło, z którego będziesz importował dane (np. APD), w polu Wartość numer który przypiszesz indywidualnie do pracownika (sam ten numer nadajesz)

 

Jak wyeksportować odcinki?

1.Wybierz miesiąc rozpoczęcia i zakończenia okresu z jakiego chcesz eksportować odcinki zagraniczne.

2.Zaznacz pracowników.

3.Kliknij: .