[317] Minimalne stawki wynagrodzenia w innych krajach

Lista minimalnych, godzinowych stawek wynagrodzenia za pracę na terytorium innych krajów, które ustanowiły minimalną płacę dla kierowców.

Francja
Obowiązuje kilka stawek minimalnych, które uzależnione są od grupy kwalifikacji zawodowych wybranego kierowcy (więcej w temacie: "Kwalifikacje zawodowe").

Austria
Obowiązuje kilka stawek minimalnych, które uzależnione są od grupy przypisanej kierowcy (więcej w temacie "Regulamin wynagrodzenia i dodatków").

Włochy
Obowiązują trzy stawki minimalne , które zależne są od tzw. "poziomu" (więcej w temacie: "Tabela minimalnych stawek miesięcznych").

Luksemburg
Obowiązuje kilka stawek minimalnych,które uzależnione są od kategorii i stażu pracy (więcej w temacie: "Tabela minimalnych stawek godzinowych").

Finlandia
Obowiązuje kilka stawek minimalnych uzależnionych od kategorii i stażu pracy (więcej w temacie: "Tabela minimalnych stawek godzinowych").

Belgia
Obowiązuje kilka stawek minimalnych, które uzależnione są od grupy przypisanej kierowcy oraz tygodniowej normy czasu pracy (więcej w temacie "Tabela minimalnych stawek godzinowych").

Dania
Obowiązuje kilka stawek minimalnych, które uzależnione są od rodzaju transportu (więcej w temacie: "Tabela minimalnych stawek godzinowych").

 

Stawki uwzględniane są podczas wyliczenia pomniejszenia wyrównania za pracę na terytorium innego kraju w zależności od ustawień programu (menu: "Dane podstawowe" -> "[014] Ustawienia" zakładka: "Rozliczenia" -> "Minimalne wynagrodzenie - inne kraje").

Stawki domyślne wprowadzone są na podstawie lokalnych przepisów wybranego kraju.

 

Jeśli zachodzi potrzeba, przy pomocy "paska narzędziowego listy", można dodać, edytować lub usunąć wybraną pozycję na liście.

By dodać indywidualną stawkę na firmę nie ma potrzeby zamykania stawki domyślnej. Można skorzystać z ikony lub otworzyć do edycji wybraną stawkę domyślną, dokonać żądanej zmiany i zapisać. Stawka ta będzie zaznaczona kolorem niebieskim i pojawi się obok stawki domyślnej, która nie będzie już uwzględniania podczas wyliczania wyrównania za pracę na terytorium danego kraju.

Stawki dodane przez firmę nie będą aktualizowane. Należy kontrolować czy nie są one niższe niż te wymagane prawem.

 

Domyślne minimalne stawki wynagrodzenia można zaktualizować korzystając z przycisku . Jeśli w Ustawieniach zaznaczona jest opcja Automatyczne pobieranie stawek dla innych krajów (minimalne, dodatki, dzienne) ("Dane podstawowe" -> "Ustawienia" -> "Rozliczenia" -> "Minimalne wynagrodzenie - inne kraje") domyślne stawki będą aktualizowały się podczas uruchamiania programu

Wytyczne wyliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium innych krajów przedstawione są w rozdziale:"Tutorial - Wyliczenie wyrownania za prace w innych krajach".

 

 


Zobacz również:

Określenie dodatku za czas pracy na terytorium innych krajów

[253] Wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów

Ustawienia wyliczenia