Otwiera listę innych umów (umowy zlecenia, działalności gospodarczej itp.).

Inna umowa jest nadrzędna nad umową o pracę - oznacza to, że jeśli "inna umowa" zawiera się w okresie trwania "umowy o pracę" to czynności pobrane z karty kierowcy/wykresówki przyporządkowane zostaną "innej umowie".

Czas pracy na terytorium innych krajów przedstawiony jest w oknie "[201] Ewidencji czasu pracy" oraz na raportach: "[231] Ewidencja czasu pracy dla innych umów" i "[232] Zestawienie ewidencji czasu pracy dla innych umów".

 

Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć pozycję z listy.

 

Okno dodawania/edycji innej umowy składa się z następujących elementów:

Pola obramowane na niebiesko są to pola obowiązkowe do wypełnienia.

 

Dane podstawowe

 

 

 

Inne kraje

Wytyczne wyliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium innych krajów przedstawione są w rozdziale:"Tutorial - Wyliczenie wyrownania za prace w innych krajach".

 

 

Naliczaj wyrównanie za czas pracy na terytorium innych krajów wg stawek

Tabela zawiera listę państw, dla których można włączyć naliczanie wyrównania (na podstawie ustawień programu: menu: "Dane podstawowe -> [014] Ustawienia", zakładka: "Rozliczenia" -> "Minimalne wynagrodzenie - inne kraje") za czas pracy kierowców jeżdżących na terytorium krajów objętych minimalną płacą.

Opis poszczególnych elementów okna zmiany stawki dla wyrównania znajduje się w poprzednim temacie: "Umowa o pracę".

 

Austria

Francja