Lista umów podzielona jest na dwie zakładki:

Zapisy dokonane w oknach umów o pracę i innych umów wykorzystywane są w module "Rozliczenia" podczas wyliczania ewidencji czasu pracy.

 

 

Spis treści

Umowa o pracę

Inne umowy