4Trans to nowoczesny system, stworzony w oparciu o lata doświadczeń, do kompleksowego zarządzania nowoczesnymi i prężnie działającymi firmami transportowymi, spedycyjnymi, oraz posiadającymi własną flotę.

Dzięki modułowej budowie, dostosowany jest dokładnie pod indywidualne wymagania poszczególnych firm. Zapewnia optymalne zaspokojenie potrzeb klienta przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.

Głównym zadaniem systemu jest obsługa wszystkich działów firmy w jednym systemie. Dzięki wielokrotnemu wykorzystaniu raz wprowadzonych danych oraz wymianie informacji między poszczególnymi częściami systemu, praca staje szybsza, wydajniejsza, a błyskawiczny przepływ informacji zapewnia sprawne funkcjonowanie firmy oraz stałą kontrolę nad nią.

Połączone za pomocą raportów dane z pojedynczych modułów dają w efekcie bieżącą informacje o stanie firmy; ponoszonych kosztach, stanie kierowców i pojazdów, otrzymanych zleceniach wraz z ich rentownością, płatnościach i dłużnikach.

Wersja MINI

 

Wersja MINI programu 4Trans pozwala na zapis danych i czynności z tachografów dla ograniczonej liczby aktywnych pojazdów. Liczba aktywnych pojazdów zależna jest od wybranego wariantu i wynosi 5, 10, 20, 50 lub 100 samochodów.

Podstawowa różnica między pełną wersją programu 4Trans a wersją MINI polega na niezapisywaniu zdarzeń dla samochodów nieaktywnych.

 

Informacje o posiadanej wersji MINI dostępne są w:

Pomoc -> O programie po kliknięciu ;

Dane podstawowe -> Samochody w pasku informacyjnym u góry zakładki.

 

Główne cechy wersji MINI

Brak zapisu zdarzeń dla samochodów nieaktywnych;

Możliwe dodawanie i korzystanie z dowolnej liczby pojazdów w modułach innych niż TachoScan.
Po przekroczeniu dopuszczalnej liczby aktywnych pojazdów dla danej wersji MINI, każdemu kolejnemu nowemu pojazdowi dodanemu w module innym niż TachoScan domyślnie przyporządkowywany jest status aktywny (z wyjątkiem TS);

Brak możliwości zapisu zmian w oknie tarczy analogowej, przypisanej do konkretnego kierowcy lecz nieprzyporządkowanej do żadnego samochodu (istnieje możliwość zapisu zmiany dla tarcz nieprzypisanych do żadnego kierowcy i samochodu, lub dla tarczy przyporządkowanej tylko do samochodu);

Są 3 możliwe statusy aktywności pojazdu;

oAktywny:

Dane i czynności z tachografu dla tego samochodu są zapisywane do bazy danych;

Pojazd widoczny dla wszystkich modułów 4Trans;

Dla każdego aktywnego samochodu można dodać maksymalnie 2 karty drogowe na dzień;

Dla każdego aktywnego samochodu można dodać maksymalnie 4 tarczki analogowe na dzień;

oNieaktywny:

Dane i czynności z tachografu dla tego samochodu nie są zapisywane do bazy danych;

Pojazd niewidoczny dla wszystkich modułów programu 4Trans;

oAktywny (z wyjątkiem TS):

Dane i czynności z tachografu dla tego samochodu nie są zapisywane do bazy danych;

Pojazd widoczny dla wszystkich modułów programu 4Trans za wyjątkiem modułu TachoScan

Nie ma możliwości wprowadzania zmian w kartach drogowych przypisanych do tego samochodu;

Nie ma możliwości dodawania kart drogowych do tego samochodu;

Status aktywności dla każdego samochodu definiowany jest w polu Stan pojazduDanych podstawowych wybranego samochodu (Dane podstawowe -> Samochody).

Można zdefiniować dowolne Stany pojazdu, którym należy przypisać jeden z trzech ww. statusów aktywności. Nie ma możliwości zmiany statusu aktywności przypisanego do danego Stanu pojazdu.

 

Stan pojazdu każdego samochodu może zostać zmieniony maksymalnie 5 razy.
Informację o dostępnej liczbie możliwych zmian statusu znaleźć można w zakładce Dane podstawowe wybranego samochodu, w adnotacji przy polu Stan pojazdu (Dane podstawowe -> Samochody -> otwórz do edycji wybrany samochód);

 

Przykładowy przebieg zmian Stanu pojazdu

pozostało zmian

stan pojazdu (przykład 1)

stan pojazdu (przykład 2)

5

aktywny

nieaktywny

4

nieaktywny

aktywny

3

aktywny

nieaktywny

2

nieaktywny

aktywny

1

aktywny

nieaktywny

0

nieaktywny

aktywny

Każda zmiana powyżej limitu jest odpłatna- jeśli chcesz jej dokonać skontaktuj się z serwisem INELO Polska Sp. z o.o..

 

Limit zmian sumy kontrolnej wynosi 10 - jest to limit możliwych zmian bazy oraz przepięć między bazą pełnej wersji programu a bazą MINI.

Informacja o dostępnej liczbie możliwych zmian widnieje w Pomoc -> O programie w wierszu Ilość pozostałych zmian sum kontrolnych dla klucza licencyjnego.

W momencie uruchomienia programu 4Trans na innej niż dotychczas bazie MINI wyświetlane jest ostrzeżenie o dostępnym limicie zmian bazy.

Usługa zwiększenia limitu zmian sumy kontrolnej jest odpłatna - jeśli chcesz jej dokonać skontaktuj się z serwisem INELO Polska Sp. z o.o..

 

 

 

Kontakt do producenta programu 4Trans

 

Kontakt do wsparcia i serwisu programu 4Trans

 

Użyteczne linki

 

FAQ (Najczęściej Zadawane Pytania)

 

Jeśli nie umiesz poruszać się po tym pliku pomocy "kliknij tutaj".
Aby zobaczyć plik pomocy, należy kliknąć nazwę modułu w drzewku po lewej stronie.

 

Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.

Nazwy firm i produktów wymieniane w tej Instrukcji mogą być zastrzeżonymi nazwami lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli. Wydawca oraz autor nie roszczą sobie do nich żadnych praw.

Chociaż dołożono szczególnej staranności w trakcie tworzenia tego dokumentu, to jednak ani wydawca ani autor nie odpowiadają za błędy i opuszczenia ani za szkody spowodowane użyciem informacji zawartych w tym dokumencie. W żadnym razie wydawca ani autor nie odpowiadają za nieuzyskany przychód ani też za żadne inne szkody ekonomiczne bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub rzekomo spowodowane przez ten dokument.

Okna programu przedstawione w obrazach (screen'ach) zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą się różnić kształtem i zawartością od okien posiadanej wersji programu. Różnica ta może wystąpić szczególnie dla wersji programu innej od wersji instrukcji.