W poniższym menu znajdują się podstawowe polecenia programu 4Trans. W zależności od rodzaju otwartego okna dodawania danych do tych opcji można mieć bezpośredni dostęp z innego okna. Na przykład w oknie dodawania kierowcy jest wymagane pole wyboru firmy w jakiej dany kierowca jest zatrudniony. Obok tego pola znajduje się przycisk dodawania nowej firmy. Dzięki temu nie ma potrzeby zbędnego przechodzenia do innych okien programu, a w tym przykładzie do menu danych podstawowych i dalej do pozycji firmy, a następnie do ikony wywołania okna dodawania nowej firmy.

Spis treści

[001] Firmy

[002] Miasta

[003] Samochody

[005] Pracownicy

[006] Grupy pracowników

[007] Grupy samochodów

[008] Słowniki

[009] Kursy walut

[010] Dokumenty

[011] Święta i dni wolne

[012] Terminarz

[013] Trasy

[014] Ustawienia

[015] Aktywność użytkownika