Panel administracyjny zawiera szereg ustawień konfiguracyjnych i administracyjnych dotyczących podstawowych mechanizmów działania programu.

Z poziomu panelu można konfigurować użytkowników systemu i ich uprawnienia, można dokonać zmian w sposobie aktualizowania oprogramowania, można również weryfikować zajętość licencji na poszczególne moduły systemu.

Panel administracyjny podzielony jest na zakładki - kliknij na wybraną zakładkę, aby otworzyć okno ustawień.

Dostępne opcje są uzależnione od uprawnień nadanych przez administratora systemu.

 

 

Spis treści

4Trans Mobile

Aktualizacje automatyczne

Bezpieczeństwo

Dostosowanie szablonów zapisu

E-mail - Terminarz

Import/Eksport

Lista wykorzystania licencji

Numeracja

Państwa

Serwis

Szablony uprawnień

Ścieżki

Ustawienia kopii bazy

Użytkownicy

Współpraca z interLAN SPEED