Zestawienie rozliczeń na terytorium innych krajów (umowy o pracę)

Nawigacja:  Moduł Rozliczenia > Menu główne > Raporty > Rozliczenia >

Zestawienie rozliczeń na terytorium innych krajów (umowy o pracę)

Poprzednia stronaPowrót do strony startowejNastępna strona
Pokaż/ukryj rozwijany tekst

 Raport jest zestawieniem końcowych wyników rozliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium wybranego kraju. Raport wyświetla wyniki tylko dla okresów umowy o pracę zawartych w okresie generowania raportu.

Wytyczne wyliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium innych krajów przedstawione są w rozdziale: "Wyliczenie wyrównania za pracę w innych krajach".

 

Wyrównanie, należne i wypłacone wynagrodzenie za czas pracy na terytorium innych krajów:
wyliczane jest wg kursu kwartalnego zgodnie z art. 107 Rozporządzenia (EWG) 574/72.

Diety i ryczałty za nocleg dla opcji pobierania odcinków i państw docelowych z delegacji:
wyliczane są wg kursu daty rozliczenia poszczególnych delegacji.

Diety i ryczałty za nocleg dla opcji pobierania odcinków i państw docelowych z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium innych krajów:
wyliczane są wg kursu kwartalnego zgodnie z art. 107 Rozporządzenia (EWG) 574/72.

Kurs kwartalny jest automatycznie pobierany przez program - dostępny w menu "Dane podstawowe - > Kursy walut" zakładka: Kursy kwartalne PLN.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćJak utworzyć raport
1.W oknie wywołania raportu::

Jeśli w ustawieniach programu jest zaznaczona opcja: "Pokazuj filtry grup" okno wywołania wydruku zostanie poszerzone o pole wyboru Grupy kierowców bądź pojazdów.

Opis zaznaczania grup kierowców i samochodów znajduje się w temacie: "Grupy kierowców i samochodów w raportach".

 

wybierz okres,dla którego ma być generowany raport (patrz: "wprowadzanie daty");
zaznacz pracownika / pracowników z listy.

Zaznaczanie/odznaczanie wszystkich pozycji na liście - kliknij LPM w polu zaznaczania/odznaczania w nagłówku listy.

Wyszukiwanie wg frazy - umożliwia filtrowanie pozycji na liście wg dowolnego tekstu - pole znajduje się poniżej nagłówka listy.

Sortowanie pozycji - kliknij na tytule nagłówka, aby posortować pozycje alfabetycznie.

 

 

 

Opcje

 

Po zaznaczeniu tej opcji wyświetlani będą pracownicy, którym należy wypłacić wyrównanie do należnego wynagrodzenia minimalnego.

 

W przypadku, gdy kwota zaliczki jest wyższa niż wyrównanie to na podglądzie raportu w kolumnie: Wyrównanie za czas pr. na teryt. Niemiec będzie wyświetlona następująca wartość:

opcja zaznaczona - ujemna kwota (potrącenia);

opcja niezaznaczona - kwota (potrącenia) równa zero;

 

 

 

Aby wyświetlić raport należy posługiwać się przyciskami paska narzędziowego (patrz: "Generowanie raportów").

 


Zobacz również:

Okno podglądu raportów (jak wydrukować i wyeksportować raport)

Określenie dodatku za czas pracy na terytorium innych krajów

Wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów

Minimalna stawka dzienna w innych krajach

Ustawienia wyliczenia