Okno podglądu/edycji dnia z karty kierowcy

Okno podglądu/edycji dnia karty kierowcy pojawia się po wybraniu pozycji:

1."[103] Odczytaj kartę kierowcy" (skrót ).

2."[105] Z urządzenia" (skrót ).

3."[102] Otwórz" (skrót ).

Na ekranie zostanie wyświetlony ostatni dzień jaki jest zapisany w pliku karty kierowcy.

 

4."[106] Dane z kart kierowców i wykresówek" (skrót ).

5.Edytuj dzień - niektóre okna programu 4Trans np. "[114] Naruszenia kierowcy wg ITD" posiadają możliwość otwierania do edycji tarczy/dni z karty kierowcy.

Spis treści

Podgląd i edycja danych

Czynności

Zdarzenia i awarie

Załoga

Samochód

Certyfikaty

Drukowanie czynności

Drukowanie piktogramów