Raport jest zestawieniem szczegółowym czasów: jazdy, pracy, dyżurów oraz odpoczynków dla jednego kierowcy w podanym okresie. W zależności od rodzaju wyświetlanego raportu pokazana również będzie wielkość pokonanej drogi i pojazd jakim poruszał się dany kierowca.

Raport można wygenerować na cztery różne sposoby:

"[135] wg dat tarcz analityczny";

"[136] wg dat tarcz sumaryczny";

"[137] wg dat rzeczywistych";

"[138] na nocnej zmianie" - Raport pokazuje szczegółowe czasy: jazdy, pracy oraz dyżurów dla jednego kierowcy w podanym okresie w przedziale godzin nocnych (patrz: "[001] Firmy -> Księgowość i Rozliczenia"). Jeżeli jedna z tych godzin przypada wewnątrz jakiegoś zdarzenia, to jest ono dzielone, a do raportu brana jest pod uwagę tylko ta jego część mieszcząca się w tym przedziale.

kliknij aby rozwinąć / zwinąćJak utworzyć raport

 

Opcje

Tylko dla raportu "[135] wg dat tarcz analityczny".

 

 

 

 

Aby wyświetlić raport należy posługiwać się przyciskami paska narzędziowego (więcej w temacie: "Generowanie raportów" w instrukcji programu 4Trans).

Okno podglądu raportów - kliknięcie na numerze zawartym w kolumnie: Nr tacho otworzy okno podglądu/edycji "dnia z karty kierowcy" / "wykresówki".

 

 


Zobacz również:

Okno podglądu raportów (jak wydrukować i wyeksportować raport)