Inne umowy

Nawigacja:  Moduł Główny > Menu główne > Dane podstawowe > Pracownicy > Umowy >

Inne umowy

Poprzednia stronaPowrót do strony startowejNastępna strona
Pokaż/ukryj rozwijany tekst

 Otwiera listę innych umów (umowy zlecenia, działalności gospodarczej itp.).

Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć pozycję z listy.

Na wszystkich listach można zaznaczyć więcej niż jedną pozycję:

Zaznaczanie jest pokazane na przykładzie listy tarcz tacho/dni z karty kierowcy. Działa tak samo na wszystkich pozostałych listach.

 

Zaznaczenie pozycji Od - Do

1.Kliknąć na pierwszą pozycję od na liście (poz.1 - rys. poniżej).
2.Nacisnąć i trzymając klawisz kliknąć na pozycji do na liście (poz.2).
3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").
kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie dowolnych pozycji na liście

1.Kliknąć na dowolną pozycję na liście (poz.1 - rys. poniżej).
2.Nacisnąć i trzymając klawisz klikać na następnych dowolnych pozycjach na liście (poz.2).
3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").
kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie wszystkich pozycji na liście

1.Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na liście.
2.Z rozwijanego menu wybrać: Zaznacz wszystkie pozycje.
lub nacisnąć kombinację klawiszy: .
3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list")

 

 

Okno dodawania/edycji innej umowy składa się z następujących elementów:

Pola obramowane na niebiesko są to pola obowiązkowe do wypełnienia.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćData od-do

Data rozpoczęcia i zakończenia umowy.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćTyp umowy

Wartość słownikowa - wybór typu umowy.

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćNaliczaj dodatek za czas pracy na terytorium Niemiec

W zależności od wybranej poniżej stawki program na podstawie ustawień (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia" zakładka: Rozliczenia -> Niemcy) będzie naliczał dodatek zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu minimalnym obowiązującą w Niemczech od 1 stycznia 2015 roku:

różnica pomiędzy [ 8,50 ] EUR do stawki godzinowej;

Inna umowa jest nadrzędna nad umową o pracę - w okresie obowiązywania innej umowy dodatek za czas pracy na terytorium Niemiec wyliczany jest tylko na podstawie zapisów pobranych z kart kierowcy / wykresówki (czas pracy wyliczony w oknie ewidencji czasu pracy jest pomijany).

Dodatek za czas pracy na terytorium Niemiec będzie widoczny po "wyliczeniu" w oknie "Ewidencji czasu pracy", na raportach "Przeliczenie miesięczne karty pracy" i "Rejestr czasu pracy na terytorium Niemiec".

Wytyczne wyliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium innych krajów przedstawione są w rozdziale: "Wyliczenie wyrównania za pracę w innych krajach".